Vermogensopbouw

Vermogensopbouw

Sparen en beleggen maken het mogelijk om een bijkomend vermogen op te bouwen.  Jammer genoeg beleggen en sparen veel mensen vandaag zonder doel noch structuur. Toch hopen zij op een schitterend rendement, zonder enig risico te willen lopen. Zo gaat het echter niet. Een vermogen kun je slechts opbouwen door de doelen te stellen en te zorgen voor een gezonde structuur.

 

Een stevige basis

 

Veel mensen verliezen rendement door dit gebrek aan doel en structuur.  Aan de hand van een beleggingspiramide is het echter mogelijk je spaargeld te structureren. De basis van deze piramide bestaat uit je spaarrekening en je lopende rekening.  Deze basis moet stevig zijn, al was het maar om onverwachte uitgaven op te vangen. Er wordt over het algemeen aangenomen dat zo’n buffer zes- tot twaalfmaal het maandelijks inkomen moet bedragen. Dat geld blijft altijd beschikbaar maar, aan de andere kant, brengt het weinig op. Erger nog, wanneer de inflatie hoger is dan het rendement van de spaarrekening, dan verlies je zelfs geld.

 

Een eerste laag met een grotere veiligheid

 

Daarom moet zoveel mogelijk geld – geld dat je niet onmiddellijk nodig hebt – gestopt worden in de verschillende lagen van de piramide. In de eerste laag zitten beleggingen met een netto gewaarborgd kapitaal, zoals kasbons, termijnrekeningen of tak 21-levensverzekeringen. Het zijn ook zeer veilige investeringen, maar zij geven een beter rendement dan een spaarrekening.  Dit geld is dan wel niet onmiddellijk beschikbaar, normaal gezien heb je het ook niet direct nodig.

 

Een tweede laag: meer rendement tegen een hoger risico

 

In de tweede laag zitten beleggingen zonder gewaarborgd kapitaal, zoals gemeenschappelijke beleggingsfondsen in kapitaal en/of aandelen en tak 23-levensverzekeringen. Deze beleggingen bieden een hoger rendement dan dat uit de onderste lagen, maar de prijs hiervoor is wel, dat het risico hoger ligt. Noch het rendement, noch het behoud van het kapitaal zijn verzekerd.  Toch kun je  binnen deze laag ook een onderverdeling maken volgens het risico:  obligaties zijn natuurlijk veiliger dan aandelen.

 

De top van de piramide

 

De top van de piramide bestaat uit de meest riskante beleggingen.  We hebben hier te maken met beleggingen in individuele aandelen, waarbij het rendement volledig afhangt van de prestaties van het bedrijf.  Maar ook hier bestaat de mogelijkheid om het risico te beperken door te zorgen voor een grotere diversificatie.  Deze diversificatie brengt een grotere veiligheid, maar ze kan het rendement enigszins aantasten.

Iedereen kan nu deze piramide invullen in functie van zijn eigen doelstellingen, beleggingshorizon en beleggersprofiel. Een beleggingsportefeuille opstellen volgens dit principe geeft een doordachte beleggingsstrategie. Zo heb je een gezonde structuur en kun je beleggen met een doel, waarbij de risico’s beperkt worden en toch de mogelijkheid bestaat tot een hoger rendement.

De theorie mag dan nog zo eenvoudig klinken, bij de realisatie hiervan zullen de meeste mensen wel de hulp van een deskundige kunnen gebruiken.

 

Neem daarom snel contact op met ons, wij zijn met deze materie vertrouwd en zullen je helpen optimaal te plannen. 

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 011 743 022 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Not readable? Change text. captcha txt