Successieplanning

Essentieel bij financiële planning

Een erfenis zorgt vaak voor ernstige spanningen, zelfs in hechte families. Als je je successie juist plant, bewijs je dus een grote dienst aan je nabestaanden, want hierdoor bespaar je hen veel last. Een degelijke successieplanning hoeft niet ingewikkeld of moeilijk te zijn. Er is niet altijd nood aan complexe constructies:  met een beetje gezond verstand en enkele kleine ingrepen, kom je al heel ver.

 

1. Schenking bij leven

 

Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, die dit goed aanvaardt.  De schenking bij leven is een erg populair systeem.  Voor roerende goederen (bijv. geld, antiek, juwelen,…) kan dit onder de vorm van een handgift, van een onrechtstreekse schenking per overschrijving of van een notariële schenking gebeuren.  De schenking van onroerende goederen moet steeds bij notariële akte gebeuren.  De enige voorwaarde, is dat de schenker 3 jaar na de schenking nog in leven moet zijn.

 

2. Successieverzekering

 

Er zijn echter nog andere manieren om je erfgenamen te helpen.  Indien je een belangrijk onroerend vermogen bezit, kun je het bedrag van de successierechten laten verzekeren in een successieverzekering. Dankzij dit type van verzekering zullen je erfgenamen altijd de successierechten kunnen betalen. Als verzekeringsmakelaar zijn wij zeker goed geplaatst om je te adviseren.

 

3. Successievriendelijk beleggen

 

De successieplanning kan ook reeds bij het beleggen plaatshebben.  Indien je levensverzekeringen en/of beleggingsverzekeringen de juiste begunstigingsclausules voorzien, zullen je erfgenamen de successierechten op het overlijdenskapitaal vermijden.

 

4. Huwelijks- en samenlevingscontract

 

De persoon die het meest betrokken is bij de nalatenschap is natuurlijk de partner.  Daarom is het belangrijk het huwelijkscontract af en toe opnieuw te bekijken, om zeker te zijn dat het overeenkomt met wat men voorzien heeft in geval van overlijden.

 

De successieplanning maakt essentieel deel uit van de financiële planning. Door deze planning goed te organiseren, zal je ervoor zorgen dat er na je overlijden zo weinig mogelijk problemen zijn en dat je erfgenamen zelf niet in de financiële problemen geraken, wanneer zij de successierechten moeten betalen. Neem daarom snel contact op met ons, wij zijn met deze materie vertrouwd en zullen je helpen optimaal te plannen. 

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 011 743 022 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Not readable? Change text. captcha txt