Pensioenplanning

Om de huidige levensstandaard te behouden

Het geldt voor iedereen: we zullen met z’n allen langer moeten werken om ervoor te zorgen dat de pensioenen nog uitbetaald kunnen worden. Daarnaast kent het wettelijk pensioen ook een dalende trend. Conclusie is dus dat we langer zullen moeten werken terwijl het wettelijk pensioen waar we recht op hebben alsmaar lager wordt. Om de huidige levensstandaard na pensioenleeftijd te behouden, is het noodzakelijk een extra buffer aan te leggen. De vraag is echter: hoe kan je dit doen? Wij lijsten voor u even de mogelijkheden op.

 

Het wettelijke pensioen aanvullen: een must, maar hoe?

 

We moeten even kort overlopen hoe het totale pensioen is opgebouwd. Vooreerst hebben we, zoals iedereen weet, de eerste pijler of het wettelijke pensioen.  Omdat dit pensioen juist ontoereikend was, werden hieraan in de loop van de tijd andere pijlers toegevoegd.

Als privépersoon is het mogelijk dat uw werkgever een groepsverzekering heeft afgesloten. Deze groepsverzekering betreft de tweede pijler van het pensioenstelsel. Via de jaarlijks te betalen premie wordt er aan pensioenopbouw gedaan. Daarnaast kan deze groepsverzekering eveneens vervangingsinkomen, premievrijstelling en overlijdensdekking omvatten.

De derde pijler, het pensioensparen via een pensioenspaarfonds of -verzekering en/of langetermijnsparen via een individuele levensverzekering, is ook mogelijk.  Het interessante hieraan is dat dit met mooie fiscale voordelen gepaard gaat.  Je verdient 30 % terug via belastingvermindering.  Deze derde pijler is dus op 2 momenten interessant: het jaar zelf dat je het geld opzijlegt, omdat je dan minder belastingen betaalt of meer terugbetaald krijgt, en ook later, wanneer je het geld opneemt.

Het spreekt voor zich dat de vierde pijler, het eigen sparen/beleggen zonder fiscaal voordeel, eveneens essentieel is.  Ook dit is natuurlijk zeer belangrijk, want het speelt een vitale rol in de financiële planning.  En dan is er soms nog sprake van een vijfde pijler: je eigen huis.  Als je over een eigen woning beschikt, moet je immers geen huur betalen.

 

Financiële planning en pensioenplanning

 

De levensstandaard wordt bepaald door de inkomens, de uitgaven en het vermogen. Hier moet je dus rekening mee houden bij de pensioenplanning.  De pensioenplanning maakt ook deel uit van de financiële planning. Zo’n financieel plan helpt om je mogelijkheden juist in te schatten en vooruit te zien, zodat je de juiste keuzes kunt maken.

De volgende vraag is nu: hoeveel moet je sparen om je pensioen aan te vullen? Dat zal afhangen van de som die je als wettelijk pensioen ontvangt. Op www.pensioenmeter.be kun je zelf al een kleine simulatie maken van het pensioenbedrag waar je op mag rekenen, en eventueel van je aanvullend pensioen.

Maar niets is maar waard dan een persoonlijk gesprek met uw adviseur. Daarom zijn wij als raadgever uitstekend geplaatst om je te helpen berekenen hoeveel je moet opbouwen om je levensstandaard te behouden.  Samen zullen we dan een financieel plan uitwerken, zodat je met een gerust gemoed je pensioen tegemoet kunt zien.

 

Nooit te vroeg… nooit te laat!

 

Wie jong is, denkt misschien dat “het pensioen” iets is voor “later”.  Toch moet je weten dat het nooit te vroeg is om te plannen, want hoe vroeger je ermee begint, hoe meer het geplaatste geld zal opbrengen, en hoe comfortabeler je ermee zult kunnen leven.  Anderzijds moet je ook weten dat het bijna nooit te laat is om ermee te beginnen.  Een beetje sparen op latere leeftijd is altijd beter dan helemaal niet gespaard te hebben!

Er zijn in het leven weinig beslissingen die een zo ingrijpende invloed hebben als de pensioenplanning.  Je levensstandaard na het pensioen hangt er inderdaad volledig van af.  Het zou dus uiterst riskant zijn, zo’n belangrijke beslissing te nemen zonder de raad van een specialist in te winnen!  Neem daarom snel contact op met ons, wij zijn er om je te helpen optimaal te plannen.  

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 011 743 022 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Not readable? Change text. captcha txt