Kapitalisatiecontracten

Rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Kapitalisatiecontracten waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen

 

Doel: is de uitkering van een kapitaal op eindvervaldag.

 

Fondsen: Externe, geïndividualiseerde en collectieve interne fondsen.

 • Risicoklasse: De risicoklasse van de fondsen staat vermeld in de fondsfiches en in de Specifieke voorwaarden van de collectieve en geïndividualiseerde interne fondsen.
 • Risico: Het financiële risico wordt gedragen door de Intekenaar, er is dus geen rendementsgarantie en geen waarborg vanwege Baloise Vie Luxembourg over de bescherming van het kapitaal.
 • Duur: Het contract is gesloten voor een vaste termijn (max. 30 jaar) dat wordt uitgedrukt in volle jaren vanaf de ingangsdatum van het contract. Het contract beëindigt in geval van totale afkoop of in geval van opzegging.

 

Fiscaliteit: Als Belgisch inwoner bent u onderworpen aan de Belgische fiscaliteit.

 

 • Natuurlijke personen – Afkoop / Einddatum contract : De gerealiseerde winst wordt belast aan 25% + opcentiemen. Bij een polis van een verzekeraar in het buitenland : Als Belgisch inwoner bent u onderworpen aan de Belgische fiscaliteit. De gerealiseerde winst ( verschil tussen de uitbetaalde bedragen en het totaal van de gestorte premies) moet aangegeven worden in de personenbelasting als buitenlandse intresten van effecten met een vast rendement en wordt belast aan 25% + opcentiemen.
 • Rechtspersonen – De gerealiseerde winst is onderworpen aan de roerende voorheffing. Art. 362 bis van WIB 92 is van toepassing op de belastingplichtigen die hun contract hebben afgesloten in het kader van hun beroeps-aktiviteiten.

 

PFA werkt samen met binnen-en buitenlandse levensverzekeraars (wrappers) en vermogensbeheerders. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van:

 • wat de cliënt wenst
 • de kosten die door de levensverzekeringsmaatschappij gevraagd worden. PFA streeft er naar het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden.
 • de flexibiliteit van de contracten
 • de goede reputatie van zowel levensverzekeringsmaatschappij als vermogensbeheerder

 

Vanaf een bedrag van 250.000€ kan u zo een kapitalisatiecontract ook afsluiten in de vorm van een Fonds Dédié

 

Fonds Dédié is vermogensbeheer via een Tak-23- beleggingsverzekering of in dit geval voor vennootschappen een kapitalisatiecontract (de wrap genoemd) en een al dan niet discretionaire vermogensbeheerder.

 

PFA werkt samen met binnen-en buitenlandse levensverzekeraars (wrappers) en vermogensbeheerders. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van:

 

 • wat de cliënt wenst
 • de kosten die door de levensverzekeringsmaatschappij en door de vermogensbeheerder gevraagd worden. PFA streeft er naar het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden.
 • de flexibiliteit van de contracten
 • de goede reputatie van zowel levensverzekeringsmaatschappij als vermogensbeheerder
 • de manier van werken van zowel levensverzekeringsmaatschappij als vermogensbeheerder : hoe gebeurt de keuze van de beleggingen, hoe gebeurt de opvolging, hoe gebeurt de reporting naar de cliënt toe, laten ze controle door PFA toe?

 

Welke zijn de voordelen van een fonds dédié?

 

 • Je kan een bestaande portefeuille overdragen naar een fonds dédié. Je hoeft dus je bestaande beleggingen niet allemaal te verkopen.
 • Een enorme keuze tussen individuele lijnen als beleggingsfondsen
 • Je betaalt geen instaptaks
Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 011 743 022 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Not readable? Change text. captcha txt