TAK 26

Beleggen voor vennootschappen

Wat is een Tak 26 kapitalisatiecontract?

 

Een TAK 26 kapitalisatiecontract is een belegging welk enkel en alleen een onderschrijver kent (en dus geen verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde. zoals we dat kennen bij Tak 21 en 23).

 

Tak 26 kapitalisatieproducten kennen geen instaptaks en kunnen daarom op kortere looptijden onderschreven worden dan wat gebruikelijk is bij Tak 21.

 

Tak 26 kapitalisatieproducten richten zich in het bijzonder tot vennootschappen die kunnen blikken op een tijdshorizon van enkele jaren en die graag de zekerheid hebben van een gewaarborgd rendement, zonder het risico te lopen het belegde kapitaal te verliezen, wetende dat ze steeds vervroegd aan de gelden kunnen, mocht dit nodig blijken. Met Tak 21 heeft het Tak 26 kapitalisatieproduct dan weer gemeen dat ook hier gewerkt wordt met een vast minimaal gewaarborgd rendement en een jaarlijkse variabele bonus.
 Die bonus ken je niet op voorhand; hij wordt steeds na het afgelopen jaar meegedeeld.

 

Bij Tak 26 is het kapitaal beveiligd.

 

De Tak 26 komt ook in aanmerking voor de notionele intrestaftrek.

 

Ook privé personen die geen 8 jaar wensen te wachten (zoals bij Tak 21 gangbaar) en die ook geen 2% taks wensen te betalen vinden tegenwoordig hun gading in het Tak 26 gamma.

 

Tak 26 is onderworpen aan de roerende voorheffing (25%) maar NIET aan de 2,00% instaptaks zoals we die kennen bij Tak 21 en 23, noch aan enige andere taks.
 Daardoor is het product geschikt voor ondernemingen, patrimoniumvennootschappen, cash- en managementvennootschappen, aangezien al deze ondernemingen de betaalde roerende voorheffing mogen in mindering brengen van de te betalen vennootschapsbelasting !

PFA werkt samen met verschillende binnen- en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van:

  • wat de cliënt wenst
  • de kosten die door de levensverzekeringsmaatschappij gevraagd worden. PFA streeft er naar het kostenplaatje zo laag mogelijk te houden.
  • de flexibiliteit van de contracten
  • de goede reputatie van de levensverzekeringsmaatschappij
Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 011 743 022 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Not readable? Change text. captcha txt