Participatiefonds

Participatiefonds Vlaanderen

Op 1 juli 2014 werd het federale Participatiefonds overgedragen naar de gewesten, het kreeg de benaming Participatiefonds Vlaanderen (in het Vlaams Gewest). De procedures voor aanmelding en behandeling van dossiers zal voorlopig (tot nader bericht) ongewijzigd blijven. Participatiefonds Vlaanderen biedt de volgende producten aan:

 

Startlening

 

De startlening wordt uitgegeven voor uitkeringsgerechtigde volledige werklozen, de niet-werkende werkzoekenden ingeschreven sinds ten minste 3 maanden en de begunstigden van inschakelingsuitkering of een leefloon om zelfstandige te worden of een onderneming op te richten.
De kenmerken van deze lening zijn de volgende:

  • Er wordt 30.000 EUR uitgegeven op voorwaarde dat er één vierde aan eigen inbreng is, dit kan eventueel geleend worden.
  • Looptijd kan 5, 7 of 10 jaar zijn, afhankelijk van de aard van het project.
  • Men is voor 1 jaar vrijgesteld van de terugbetaling van kapitaal.
  • Indien de looptijd = 5 jaar: vaste rentevoet van 4,25%
  • Indien de looptijd = 7 of 10 jaar: vaste rentevoet van 4,50%
  • Er is een garantie verleend binnen het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de Europese Gemeenschap

 

BA +

 

De BA +  of ook wel Business Angel + is bedoeld voor ondernemers met een onderneming in oprichting of in een strategische ontwikkelingsfase voor haar toekomstige activiteit, die geen klassiek bankkrediet kunnen krijgen. De reden is de vernieuwende of technologische aard van het project. Deze ondernemers kunnen echter wel rekenen op de financiële begeleiding van één of meer Business Angels. Deze ondernemers kunnen via de BA + genieten van een interessante en vaste rentevoet. De looptijd is 5, 7 of 10 jaar en er is de mogelijkheid om 1 tot 3 jaar een vrijstelling van de terugbetaling van kapitaal te genieten. Er kan maximum € 125.000 verkregen worden en dit op voorwaarde dat de inbreng van de Business Angel(s) en van de oprichter(s)-ondernemer(s) groter of gelijk is aan de lening van het participatiefonds.

 

Starteo

 

Deze lening is bedoeld voor ondernemers die de start van hun onderneming of van hun zelfstandige activiteit willen financieren. Een ondernemer wordt beschouwd een starter te zijn wanneer hij zijn activiteit start of deze sinds minder dan 4 jaar in hoofdberoep uitoefent. De rentevoet verbonden aan deze lening is een Belgium Prime Rate voor de gekozen looptijd en bedraagt minimum 3%. De looptijd is afhankelijk van de aard van het project en kan 5, 7 of 10 jaar bedragen. Gedurende de eerste twee jaren is het mogelijk een vrijstelling van terugbetaling van kapitaal de verkrijgen. Deze vrijstelling is echter wel afhankelijk van de aard van het project. Het maximumbedrag van de lening bedraagt € 250.000 maar hier hangen wel nog 2 beperkingen aan vast. Ten eerste mag het bedrag van de lening via het participatiefonds niet hoger zijn dan de lening toegekend door de kredietinstelling. Ten tweede mag het bedrag van de lening maximaal 4 keer de eigen inbreng bedragen.

 

Optimeo

 

Optimeo is een financieringsmogelijkheid voor zelfstandigen, kleine ondernemingen en houders van vrije beroepen die hun activiteit wensen uit te breiden. De voorwaarden voor deze lening zijn identiek aan deze van Starteo.

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 011 743 022 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Not readable? Change text. captcha txt