Pensioenverzekeringen

Pensioenplanning voor zelfstandigen

Het geldt voor iedereen: we zullen met z’n allen langer moeten werken om ervoor te zorgen dat de pensioenen nog uitbetaald kunnen worden. Voor zelfstandigen is het probleem echter tweemaal zo erg:

 

Bepaalde studies hebben aangetoond dat het gemiddelde pensioen van een zelfstandige rond de 788 EUR per maand lag. Volgens andere studies ligt dit nog lager. Dat van een man zou ongeveer 941 EUR bedragen, terwijl dat van een vrouwelijke zelfstandige slechts op 635 EUR ligt.  Als je weet dat de gemiddelde maandelijkse kost voor een rusthuis in ons land 1.326,90 EUR bedraagt …  Het is dus duidelijk dat de zelfstandigen niet zullen moeten rekenen op het wettelijke pensioen.  Voor hen zal dit zeker niet volstaan om hun levensstandaard na de pensioenleeftijd te behouden.

 

Het wettelijke pensioen aanvullen: een must, maar hoe?

 

We moeten even kort overlopen hoe het totale pensioen is opgebouwd. Vooreerst hebben we, zoals iedereen weet, de eerste pijler of het wettelijke pensioen.  Omdat dit pensioen juist ontoereikend was, werden hieraan in de loop van de tijd andere pijlers toegevoegd.

 

Zelfstandigen kunnen, net zoals loontrekkenden, hun pensioen verder opbouwen via hun beroepsactiviteit.  Ook voor hen bestaat er een tweede pijler van het pensioenstelsel.  Het Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is een interessante formule, waaraan de zelfstandige tot 8,17% van zijn netto belastbaar inkomen mag besteden.  De premies voor het VAPZ zijn aftrekbaar als beroepskost, zodat het belastbaar inkomen vermindert.

 

Voor de zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap die een maandelijkse bezoldiging ontvangen, werd de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voorzien.  Dit is een soort “groepsverzekering”, maar dan voor één persoon.  Ook de IPT is fiscaal bijzonder interessant, omdat de premies die betaald worden door de vennootschap, niet belast worden als loon.  De belastbare vennootschapswinsten worden zo geoptimaliseerd.  Voor medische beroepen zijn er eveneens voordelen: het bedrag van de sociale voordelen wordt rechtstreeks door het RIZIV gestort in een pensioenplan en fiscaal niet als een belastbaar inkomen beschouwd.

 

Daarnaast kan de zelfstandige zelf individueel zijn pensioen opbouwen.  De derde pijler, het pensioensparen via een pensioenspaarfonds of -verzekering en/of langetermijnsparen via een individuele levensverzekering, is ook voor de zelfstandigen mogelijk.  Het interessante hieraan is dat dit met mooie fiscale voordelen gepaard gaat.  Je verdient 30 % terug via belastingvermindering.  Deze derde pijler is dus op 2 momenten interessant: het jaar zelf dat je het geld opzijlegt, omdat je dan minder belastingen betaalt of meer terugbetaald krijgt, en ook later, wanneer je het geld opneemt.

 

Het spreekt voor zich dat de vierde pijler, het eigen sparen/beleggen zonder fiscaal voordeel, voor de zelfstandigen eveneens essentieel is. Ook dit is natuurlijk zeer belangrijk, want het speelt een vitale rol in de financiële planning.

 

En dan is er soms nog sprake van een vijfde pijler: je eigen huis. Als je over een eigen woning beschikt, moet je immers geen huur betalen.

 

Financiële planning en pensioenplanning

 

De levensstandaard wordt bepaald door de inkomens, de uitgaven en het vermogen. Hier moet je dus rekening mee houden bij de pensioenplanning.  De pensioenplanning maakt ook deel uit van de financiële planning. Zo’n financieel plan helpt om je mogelijkheden juist in te schatten en vooruit te zien, zodat je de juiste keuzes kunt maken.

 

De volgende vraag is nu: hoeveel moet je sparen om je pensioen aan te vullen?

 

Dat zal afhangen van de som die je als wettelijk pensioen ontvangt. Op www.pensioenmeter.be kun je zelf al een kleine simulatie maken van het pensioenbedrag waar je op mag rekenen, en eventueel van je aanvullend pensioen.

 

Maar niets is meer waard dan een persoonlijk gesprek met uw adviseur.

 

Daarom zijn wij als raadgever uitstekend geplaatst om je te helpen berekenen hoeveel je moet opbouwen om je levensstandaard te behouden.  Samen zullen we dan een financieel plan uitwerken, zodat je met een gerust gemoed je pensioen tegemoet kunt zien.

 

Nooit te vroeg… nooit te laat!

 

Wie jong is, denkt misschien dat “het pensioen” iets is voor “later”.  Toch moet je weten dat het nooit te vroeg is om te plannen, want hoe vroeger je ermee begint, hoe meer het geplaatste geld zal opbrengen, en hoe comfortabeler je ermee zult kunnen leven.  Anderzijds moet je ook weten dat het bijna nooit te laat is om ermee te beginnen.  Een beetje sparen op latere leeftijd is altijd beter dan helemaal niet gespaard te hebben!

 

De zelfstandigen moeten, meer nog dan de andere bevolkingsgroepen, bijzonder attent zijn voor hun pensioenplanning en hun financiële planning.

 

Er zijn in het leven weinig beslissingen die een zo ingrijpende invloed hebben als de pensioenplanning.  Je levensstandaard na het pensioen hangt er inderdaad volledig van af.  Het zou dus uiterst riskant zijn, zo’n belangrijke beslissing te nemen zonder de raad van een specialist in te winnen!  Neem daarom snel contact op met ons, wij zijn er om je te helpen optimaal te plannen. 

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 011 743 022 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Not readable? Change text. captcha txt