Gedragsregels

AssurMiFID-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

 

1. Aangeboden producten en diensten

 

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

 

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

 

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

 

1.3. Polisvoorwaarden

Voor de polisvoorwaarden verwijzen wij naar de websites van de verzekeringsmaatschappijen waarvan wij producten aanbieden. We lijsten ze even op voor u. Verdere informatie betreffende de polisvoorwaarden kan u ook aanvragen bij ons op kantoor.

 

 • www.deltalloydlife.be
 • www.fidea.be
 • www.aginsurance.be
 • www.baloise.be
 • www.allianz.be
 • www.ergolife.be
 • www.cardif.be
 • www.dkv.be
 • www.euresa-life.com
 • www.privateestatelife.com
 • www.privateinsurer.com
 • www.patronale-life.be
 • www.credimo.be
 • www.pv.be
 • www.nationalesuisse.be
 • www.bdm.be
 • www.prudential.com
 • www.seb.ie
 • www.baloise.lu
 • www.euromex.be
 • www.europ-assistence.be

 

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

Wij zijn er door de AssurMiFID-gedragsregels toe gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

 

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

 

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Contacteer ons

U kan ons steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren op het nummer 011 743 022 of via dit contactformulier. Graag tot ziens.

Not readable? Change text. captcha txt