Aangifte personenbelasting in 2019: wat verandert er voor u?
Pieter Haine
Estate Planner Bank Nagelmackers

Zoals ieder jaar moet u ook in 2019 tussen begin mei en eind juni uw aangifte in de personenbelasting indienen. Deze keer voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Op de website van de FOD Financiën verschenen al de voorbereidende documenten, waaruit blijkt dat er ook in 2019 een aantal veranderingen opduiken in uw belastingformulier.
Spectaculaire veranderingen zijn er niet, maar we willen u toch graag wat verduidelijking bieden over een paar belangrijke wijzigingen:

Vrijstelling van dividenden (640 EUR)

Om te kunnen genieten van de vrijstelling op dividenden onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing, vermeldt u in uw aangifte het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing (dus niet het bedrag aan geïnde dividenden). En dat concreet in ‘Vak VII – Inkomsten van kapitalen en roerende goederen, code 1437 – 18 of 2437 – 85’.

Het aangegeven bedrag van roerende voorheffing wordt verrekend met de verschuldigde belasting en eventueel terugbetaald.

Als belastingplichtige moet u bewijsdocumenten ter beschikking houden van de fiscus. De banken zijn echter niet verplicht om een speciaal attest op te maken. In de praktijk zal dus uit de rekeninguittreksels blijken hoeveel roerende voorheffing er werd ingehouden.
Ontving u dividenden uit het buitenland, waarop geen Belgische roerende voorheffing werd ingehouden? Dan past u de vrijstelling eenvoudig toe door de eerste 640 euro van die dividenden niet aan te geven.

Taks op effectenrekeningen
In ‘Vak XIV – rubriek E - Effectenrekeningen’ moet u als belastingplichtige vermelden of u titularis bent geweest van meer dan één effectenrekening geviseerd door de effectentaks.

In tegenstelling tot wat eerst werd aangekondigd, is die informatie ook verschuldigd als de effectentaks reeds aan de bron werd ingehouden.

Bron: FOD Financiën

Meest Recente Posts

PER E-MAIL

Inschrijven Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief per mail en ontvang als eerste ons laatste nieuws en actuele tips.

In de kijker

Contacteer ons

Wij werken op afspraak

Wij werken enkel op afspraak om u correct te leren kennen en u zo een persoonlijke en financiële begeleiding op maat te kunnen geven. 
Bel of mail ons om uw afspraak in te plannen.