Fiscaal sparen: Verschil tussen pensioen- en langetermijnsparen

Fiscaal sparen

Fiscaal sparen

Met een beleggingsverzekering kan u fiscaal sparen op 2 manieren :

  • Pensioensparen: u kan in éénmaal storten of maandelijks (3-maandelijks of 6-maandelijks eventueel ook, maar dit wordt weinig of niet gedaan).
  • Langetermijnsparen: u kan in éénmaal storten of maandelijks (3-maandelijks of 6-maandelijks eventueel ook, maar dit wordt weinig of niet gedaan).

Wat is het verschil tussen pensioen- en langetermijnsparen?

De cijfers zijn duidelijk: voor de meeste Belgen volstaat het wettelijk pensioen niet om hun levensstandaard te behouden na hun pensionering. Een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen, is dus sterk aan te raden. 
Beide vormen van pensioenopbouw worden door de overheid aangemoedigd maar waar verschillen ze van elkaar?

1. Maximaal aftrekbare premies

Het fiscaal aftrekbare maximum voor pensioensparen bedraagt dit jaar € 990 met een belastingvermindering van 30% of € 1.270 met een belastingvermindering van 25%. Bij langetermijnsparen ligt het maximumbedrag vast op € 2.350.

2. Premietaks

2% voor langetermijnsparen. Voor pensioensparen is er geen premietaks.

3. Plafonds

Voor iedereen hetzelfde bij pensioensparen, ongeacht inkomen of beroep. Maar bij langetermijnsparen hangt de maximumpremie onder meer af van het belastbaar inkomen. De absolute bovengrens is € 2.350. 

4. Anticipatieve heffing

Deze taks wordt geheven op de 60e verjaardag van de verzekerde (of op de 10e verjaardag van het contract als het vanaf de leeftijd van 55 jaar is afgesloten) en bedraagt 8% voor pensioensparen en 10% voor langetermijnsparen.  

5. De fiscale korf

Pensioensparen is bijna altijd mogelijk als u een belastbaar inkomen hebt. Om fiscaal voordeel te halen uit langetermijnsparen, moet er wel nog ruimte vrij zijn in uw fiscale korf. Die korf bevat onder andere de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen, interesten en premies voor de schuldsaldoverzekering voor de hypothecaire lening van uw enige en eigen woning. Naargelang het gewest waar u woont en de datum waarop u uw lening hebt afgesloten, is het mogelijk dat u geen of een beperkt fiscaal voordeel geniet via langetermijnsparen. Bent u eigenaar van een enige eigen woning?

Doet u aan pensioensparen? Let op voor de fiscale valkuil

Het tweede plafond (€ 1.270 per jaar) geeft dus recht op een lager belastingvoordeel dan het eerste: 25% (fiscaal voordeel van € 317,50) tegenover 30% (fiscaal voordeel van € 297). Dit verschil van 5% zorgt ervoor dat klanten die tussen 990 euro en 1.188 euro storten, een verlies doen. In dit geval is het fiscaal voordeel lager dan wanneer ze zich houden aan het eerste plafond.

Goed nieuws: u kan pensioensparen en langetermijnsparen combineren. Zo maximaliseert u uw fiscaal voordeel én groeit uw pensioenkapitaal nog meer aan!

U kan pensioensparen en langetermijnsparen doen via een Tak-21, Tak-23 of Tak-44.

Een tak 21-levensverzekering biedt u een kapitaalgarantie en een gewaarborgde intrestvoet met eventueel een winstdeelname erbovenop. De gegarandeerde intrestvoet is van toepassing op elke storting afzonderlijk. De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar. De gewaarborgde intrestvoet ligt bij de meeste verzekeraars op dit moment tussen 0,1% en 1%. Bepaalde verzekeraars bieden ook tak 21-polissen aan met een gegarandeerde intrestvoet van 0%. Dat betekent niet dat u geen rendement krijgt. Het rendement van dergelijke polissen ligt meestal hoger dan bij een gegarandeerde intrestvoet van bijvoorbeeld 0,5%, omdat de beleggingspolitiek van de verzekeraar in dit kader iets dynamischer is. U dient dus een keuze te maken: een gegarandeerde intrestvoet of niet, met het uitzicht op een iets hogere winst.
​​​​​​​
In een tak 21-levensverzekering kan u aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een overlijdens- en een invaliditeitsdekking.

Tak 23-levensverzekering

U krijgt meestal bij een tak 23-levensverzekering geen gegarandeerde intrestvoet. Het rendement hangt immers af van één of meerdere beleggingsfondsen waaraan deze polis gelinkt is. Doen die fondsen het goed, dan heeft u uitzicht op een mooi rendement. Maar als het slecht gaat, dan dreigt u een deel van uw ingelegd kapitaal te verliezen als u op dat moment uw fondsen verkoopt. Zoals altijd bij beleggingen zonder kapitaalgarantie moet u een voldoende beleggingshorizon hebben. 5 Jaar is wel een absoluut minimum. U kan dan afwachten tot de fondsen zich herstellen of u kan switchen naar andere fondsen. Er worden echter ook  tak 23-levensverzekeringen aangeboden met kapitaalgaranties.
​​​​​​​
Het is belangrijk dat u hierin goed begeleid en geadviseerd wordt. PFA kan u hier zeker in helpen. Wij vergelijken ook constant de polissen van verschillende maatschappijen. Wij zijn ook zeer alert voor wat betreft de kosten zowel bij aankoop, uitstap als eventueel bij switch (de meeste verzekeringsmaatschappijen laten 1 gratis switch per jaar toe).

Tak 44-levensverzekering

21+23 = 44. Een Tak-44 levensverzekering is dus een combinatie van een Tak-21 (zekerheid) en een Tak-23 (rendement).

PER E-MAIL

Inschrijven Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief per mail en ontvang als eerste ons laatste nieuws en actuele tips.

In de kijker

Contacteer ons

Wij werken op afspraak

Wij werken enkel op afspraak om u correct te leren kennen en u zo een persoonlijke en financiële begeleiding op maat te kunnen geven. 
Bel of mail ons om uw afspraak in te plannen.