Beleggingsplan: Bouw een vermogen op met maandelijkse beleggingen

Beleggen

Beleggen

Maandelijks beleggingsplan

Om een vermogen op te bouwen, hoeft u niet onmiddellijk grotere bedragen te beleggen. Het volstaat om maandelijks een deel van het geld dat u kan missen consequent jarenlang te beleggen. Het beleggingsplan is eigenlijk een spaarplan en is reeds toegankelijk vanaf € 50/m. De kracht van een beleggingsplan bestaat uit 2 belangrijke componenten :

Laat de kracht van de volatiliteit en de samengestelde intrest (intrest op intrest) voor u werken : 

Lang leve de volatiliteit (het schommelen van de aandelenkoersen)!

Door consistent maandelijks het zelfde bedrag te beleggen, verlaagt u het risico. Hoe goedkoper de beurzen (bij een daling) hoe meer stuks u koopt met het zelfde geld. Als een aandeel/fonds € 10 kost, koopt u met € 100 10 stuks. Zakt het aandeel/fonds naar € 5 dan koopt u 20 stuks met hetzelfde maandelijkse bedrag. Stijgt nadien de koers van het aandeel/fonds weer, dan stijgt een groter aantal stuks!

Samengestelde interest is het 8ste wereldwonder!

Albert Einstein noemde de kracht van samengestelde interest het 8ste wereldwonder. Warren Buffett is het levende bewijs dat u met een klein bedrag een groot fortuin kan verdienen. Hij perfectioneerde de kracht van samengestelde interest als belegging. En het mooie is, ook u kan – zelfs met een klein bedrag – hetzelfde doen. 
​​​​​​​
Enkelvoudige interest is het bedrag dat u krijgt op het kapitaal en dat niet bij het kapitaal wordt gevoegd. Bijvoorbeeld € 1.000 aan 5% brengt na 1 jaar € 50 op, maar brengt het 2e jaar ook € 50 op, en het 3e, 4e, … Samengestelde interest is het bedrag dat u krijgt op het kapitaal dat u aan het kapitaal voegt. Bij de volgende interest berekening krijgt u dan interest op uw interest: € 1.000 aan 5 % geeft na 1 jaar € 50, maar na 2 jaar € 52,5 …  en na 5 jaar al € 60,8 of 20% meer dan bij enkelvoudige interest.

Houdt u echter niet van risico, dan kan u ook een beleggingsplan doen via een Tak 21.

De Tak 21-fondsen zijn veilige fondsen die kans hebben op een hoger rendement op middellange termijn. Het netto belegde kapitaal is 100% gewaarborgd.
U krijgt een gegarandeerd rendement en jaarlijks eventueel een bonus. Het contract moet minimaal
8 jaar en 1 dag lopen anders betaalt u roerende voorheffing (30% momenteel) op een rendement van 4,75%. Ook al heeft u dat rendement niet gehaald.

Wie echter zijn spaarcenten echt wil laten renderen en wie een voldoende beleggingshorizon en -profiel heeft, kan een beleggingsplan doen via een Tak 23.

Periodiek beleggen is - zeker voor beginnende beleggers - een interessante strategie. U investeert dan automatisch via een bestendige opdracht en op regelmatige tijdstippen geld in één beleggingsfonds of in een korf van verschillende fondsen. Dit kan maandelijks, trimestrieel of semestrieel. Deze aanpak heeft zo zijn voordelen:

1. U laat uw emoties niet de bovenhand halen.

Door op regelmatige en vaste tijdstippen te investeren in één of meerdere beleggingsfondsen schakelt u als belegger uw eigen emoties uit. Dat is beter, want zo twijfelt u niet meer of het wel een goed moment is om in de beurs te stappen. Bij veel beleggers heeft die vraag namelijk een verlammend effect. Bij dalende koersen zijn ze bang om te investeren uit vrees dat de koersen nog verder zullen dalen, bij stijgende koersen zijn ze bang dat de beurzen stilaan hun hoogtepunt hebben bereikt. Met een periodiek beleggingsplan investeert u gewoon altijd, of de beurzen stijgen of dalen.

2. U kan potentieel een hoger rendement halen.

De rendementen van een beleggingsplan liggen potentieel hoger dan wanneer u spaart op een spaarrekening of via een beleggingsverzekering van tak 21.
​​​​​​​
Met een periodieke beleggingsaanpak bent u als belegger tenminste zeker dat u zowel bij hoge als bij lage beurskoersen deelbewijzen van een beleggingsfonds hebt gekocht. Veel beleggers deinzen ervoor terug om te investeren in een beleggingsfonds op een moment dat de beurskoersen dalen. Maar, soms is dat net een goed moment om te investeren, omdat daardoor ook de deelbewijzen van het beleggingsfonds goedkoper worden. Voor dezelfde prijs kan u dus meer deelbewijzen kopen. Daardoor daalt de gemiddelde aankoopprijs van een deelbewijs, wat uiteindelijk ook een potentieel hoger rendement oplevert. Wie daarentegen altijd wacht tot de koersen weer stijgen, koopt altijd deelbewijzen op een moment dat die weer veel duurder zijn geworden. Als u zeker weet dat de beurzen de volgende maanden, jaren zullen stijgen en u heeft het geld dan kan u beter de som die u wilt investeren in één keer beleggen. Maar wie kan dat zeggen…?

3. U kan investeren in fondsen van gerenommeerde fondsenbeheerders.

De beleggingsfondsen worden beheerd door gerenommeerde beheerders vanaf € 50/m. U kan dus met een beperkt bedrag goed spreiden. En spreiding is heel belangrijk bij beleggen!

4. U kan met kleine bedragen beleggen.

Periodieke beleggingen zijn al vanaf beperkte bedragen (€ 50/m) beschikbaar, waardoor u met een klein budget al meteen aan de slag kan op de beurs om een vermogen op te bouwen. Vaak kan u zelf één of meerdere fondsen selecteren waarin u op regelmatige basis wilt investeren. U kan de modelportefeuilles van de verzekeringsmaatschappij volgen. Voor elk risicoprofiel is er dan een andere modelportefeuille. De hele voorzichtige belegger krijgt doorgaans een portefeuille met meer obligaties, terwijl de agressieve beleggers een portefeuille krijgen met vooral aandelenfondsen. Zo moet de belegger zich niet zelf ontfermen over de fondsenkeuze. Of u kan uw eigen keuzes maken.

5. U verkleint uw risico.

Door uw beleggingen te spreiden in de tijd verkleint u het risico in geval van volatiele of dalende markten: de deelbewijzen gekocht tegen een hoge koers worden gecompenseerd door de deelbewijzen gekocht tegen een lagere koers.

5. Een beleggingsplan is heel flexibel.

U kunt uw beleggingsplan op ieder moment stopzetten en over het opgebouwde kapitaal beschikken wanneer u maar wilt. U kan het maandelijks bedrag verhogen, verlagen, tijdelijk on hold zetten. U kunt de evolutie van uw beleggingsplan opvolgen via uw app.
​​​​​​​
Graag vrijblijvend meer informatie? Aarzel niet om ons te contacteren.

Heel wat (groot)ouders willen graag sparen (beleggen) voor hun (klein)kind.

Vroeger spaarden (groot)ouders dikwijls maandelijks voor hun (klein)kinderen op een spaarrekening. Maar eigenlijk is dit absurd. Waarom?

  • Het(klein)kind verliest koopkracht doordat de inflatie hoger ligt dan wat de spaarrekening opbrengt.
  • Een (klein)kind heeft een lange beleggingshorizon. Op lange termijn brengen beleggingsfondsen normaal heel wat meer op.
  • U kan nog kiezen voor eerder voorzichtige beleggingsfondsen.

Wij helpen u de keuze te maken met oog voor uw totaal vermogen, risicoappetijt en beleggingshorizon.
​​​​​​​
Laat eventueel uw (klein)kinderen er ook zo snel mogelijk mee beginnen.

Koopsombelegging

Als u in één keer een grotere som belegt, dan spreekt men van koopsombeleggingen.
Hoe wij onze cliënten adviseren bij beleggingen hangt in eerste instantie af op welk niveau van vermogen u als cliënt zit: zit u in de opbouw- of in de beheerfase of zoekt u een extra inkomen uit beleggingen zodat u uw levensstandaard kunt behouden (sommige mensen noemen dat rentenieren…).

Verder hangt ons advies ook af van uw beleggingsprofiel, beleggingshorizon en familiale situatie. Op elk niveau van de vermogenspiramide zoeken we voor u als cliënt het beste op de markt. Wij bezondigen ons niet aan louter productverkoop (“de belegging van de maand”) en bekijken uw financiële situatie altijd als een geheel. We kunnen u in alle onafhankelijkheid adviseren.
​​​​​​​
Regelmatig zullen we samen met u de stand van zaken overlopen.

Gestructureerd te werk gaan, is belangrijk. Niet voor niets is onze leuze : “Wie vandaag geen visie heeft, heeft morgen geen toekomst!”.

Een leuze die we geleend hebben van Von Siemens.

Beleggingsproducten

Tak 21, 23, 26 en 44

Mensen worden steeds ouder en voldoende sparen voor uw oude dag is dan ook een must. Beleggingslevensverzekeringen zijn hiervoor een mooie oplossing. Maar als u wilt sparen of beleggen via een levensverzekering, dan wordt u om de oren geslagen met begrippen als tak 21, tak 23, tak 44 en tak 26. Wat is nu precies het verschil tussen deze vier?

Tak 21-levensverzekering

Een tak 21-levensverzekering biedt u een kapitaalgarantie en een gewaarborgde intrestvoet met eventueel een winstdeelname erbovenop. De gegarandeerde intrestvoet is van toepassing op elke storting afzonderlijk. De winstdeelname is niet gegarandeerd, maar hangt af van de resultaten van de verzekeraar. De gewaarborgde intrestvoet ligt bij de meeste verzekeraars op dit moment tussen 0,1% en 1%. Bepaalde verzekeraars bieden ook tak-21-polissen aan met een gegarandeerde intrestvoet van 0%. Dat betekent niet dat u geen rendement krijgt. Het rendement van dergelijke polissen ligt meestal hoger dan bij een gegarandeerde intrestvoet van bijvoorbeeld 0,5%, omdat de beleggingspolitiek van de verzekeraar in dit kader iets dynamischer is. U dient dus een keuze te maken: een gegarandeerde intrestvoet of niet, met het uitzicht op een iets hogere winst.
​​​​​​​
Een tak 21-levensverzekering kan u onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordeel opleveren (zie Fiscaal Sparen). Ook kan u aanvullende waarborgen onderschrijven, zoals een overlijdens- en/of een invaliditeitsdekking.

Tak 23-levensverzekering

U krijgt meestal bij een tak 23-levensverzekering geen gegarandeerde intrestvoet. Het rendement hangt immers af van één of meerdere beleggingsfondsen waaraan deze polis gelinkt is. Doen die fondsen het goed, dan heeft u uitzicht op een mooi rendement. Maar als het slecht gaat, dan dreigt u een deel van uw ingelegd kapitaal te verliezen als u op dat moment uw fondsen verkoopt. Zoals altijd bij beleggingen zonder kapitaalgarantie moet u een voldoende beleggingshorizon hebben. 5 Jaar is wel een absoluut minimum. U kan dan afwachten tot de fondsen zich herstellen of u kan switchen naar andere fondsen. Er worden echter ook  tak 23-levensverzekeringen aangeboden met kapitaalgaranties.
​​​​​​​
Het is belangrijk dat u hierin goed begeleid en geadviseerd wordt. PFA kan u hier zeker in helpen. Wij vergelijken ook constant de polissen van verschillende maatschappijen. Wij zijn ook zeer alert voor wat betreft de kosten zowel bij aankoop, uitstap als eventueel bij switch (de meeste verzekeringsmaatschappijen laten 1 gratis switch per jaar toe).

Tak 44-levensverzekering

21+23 = 44. Een Tak-44 levensverzekering is dus een combinatie van een Tak-21 (zekerheid) en een Tak-23 (rendement).

Tak 26-levensverzekering

Een tak 26-levensverzekering biedt u een gegarandeerde intrestvoet. Maar dat is niet de belangrijkste troef van het product. Wel dat u geen 2% premietaks moet betalen, wat wel het geval is bij tak 21 en 23 (een uitzondering is pensioensparen). Daartegenover staat dat u wel roerende voorheffing moet betalen op het rendement. Die roerende voorheffing bedraagt momenteel 30%. Dat weegt uiteraard op het rendement van uw polis. U betaalt de roerende voorheffing ook na het achtste jaar van uw contract, in tegenstelling tot een tak 21-levensverzekering. Dus u hoeft het zeker geen 8 jaar bij te houden zoals bij een tak 21. Momenteel zijn er interessante alternatieven voor de spaarrekening binnen het tak 26-gamma. Ook bedrijven en verenigingen kunnen intekenen op een tak 26-polis.
​​​​​​​
Hoewel een tak 26-product wel degelijk een levensverzekering is, heeft het weinig weg van een traditionele verzekering. Er is geen verzekerde en geen begunstigde. Het is in feite een kapitalisatiecontract.

PER E-MAIL

Inschrijven Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief per mail en ontvang als eerste ons laatste nieuws en actuele tips.

In de kijker

Contacteer ons

Wij werken op afspraak

Wij werken enkel op afspraak om u correct te leren kennen en u zo een persoonlijke en financiële begeleiding op maat te kunnen geven. 
Bel of mail ons om uw afspraak in te plannen.